კომენტარები

მოსახლეობის დინამიკა

მოსახლეობის დინამიკაWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

მოსახლეობას აქვს საკუთარი გაზომვითი მახასიათებლები.

მოსახლეობის თითოეული წევრი შეიძლება დაიბადოს, გაიზარდოს და მოკვდეს, მაგრამ მთლიანობაში მხოლოდ ერთ მოსახლეობას აქვს სპეციფიკური შობადობა და ზრდის ტემპი, და დროისა და სივრცეში დისპერსიის ნიმუში.

მოსახლეობის ზომა შეიძლება შეფასდეს მისი სიმკვრივით.

შეიძლება შეიცვალოს მოსახლეობის სიმჭიდროვე. სადისტრიბუციო არეალის ფიქსირებული შენახვის გამო, შესაძლოა, მოსახლეობის გაზრდა შობადობა და ემიგრაცია. სიმკვრივის დაქვეითება შეიძლება მოხდეს, როგორც შედეგი სიკვდილი ან იქიდან ემიგრაციაში.

ზრდის მრუდი

S მრუდი არის მოსახლეობის სტანდარტული ზრდა, რომლებიც მოსალოდნელია ველური მოსახლეობის უმეტესობისთვის. ახასიათებს ნელი ზრდის ადრეული ეტაპი, რომლის დროსაც ორგანიზმები ადაპტირებენ მათი საარსებო წყაროსთან. შემდეგ აღინიშნება სწრაფი ექსპონენციალური ზრდა, რომელიც კულტივირდება სტაბილიზაციის ფაზაში, რომელშიც მოსახლეობა აღარ იზრდება. მაქსიმალური რიცხვითი მნიშვნელობის გარშემო მცირე რხევები ხდება, შემდეგ კი მოსახლეობა წონასწორობაში რჩება.

დააკვირდით ქვემოთ მოცემულ გრაფიკს:

ფაზა : ნელი ზრდა, მოსახლეობის ადაპტაციის ფაზა გარემოზე, რომელსაც ასევე უწოდებენ ჩამორჩენის ფაზას.
ფაზა : დაჩქარებული ან ექსპონენციალური ზრდა, რომელსაც ასევე უწოდებენ ჟურნალის ფაზას.
ფაზა : მოსახლეობა ექვემდებარება გარემოს მიერ დაწესებულ ლიმიტებს, უფრო მეტია გარემოსდაცვითი წინააღმდეგობა მოსახლეობაზე.
ფაზა : მოსახლეობის ზომების სტაბილიზაცია, სადაც მოსახლეობის ზომის რხევები ხდება საშუალოდ.
ფაზა : არის მოსახლეობის ზრდის თეორიული მრუდი გარემოს მდგრადი ფაქტორების ჩარევის გარეშე.

J მრუდი ეს ტიპიურია წყალმცენარეების პოპულაციებისთვის, მაგალითად, რომლის დროსაც არსებობს ფეთქებადი, გეომეტრიული ზრდა, საშუალო საკვებით უზრუნველყოფის ზრდის გამო. ამ ასაფეთქებელ ზრდას მოჰყვა პირთა რაოდენობის მკვეთრი ვარდნა, რადგან გარემოში რესურსების შემცირების გამო, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მაღალია და შეიძლება ადგილობრივი მოსახლეობის გადაშენებაც კი გამოიწვიოს.

ფაქტორები, რომლებიც არეგულირებენ მოსახლეობის ზრდას

ზრდის გეომეტრიული ფაზის ტენდენცია შეუზღუდავია სახეობების ბიოტიკური პოტენციალის გამო, ანუ ინდივიდების უნარის რეპროდუქცია და წარმოშობა შთამომავლობა შეუზღუდავი რაოდენობით.
ამასთან, არსებობს ბუნებრივი ბარიერები ამ გაუთავებელ ზრდასთან.

სივრცისა და საკვების ხელმისაწვდომობა, კლიმატი და პრეტატიზმის და პარაზიტიზმის არსებობა და კონკურენცია გარემოზე წინააღმდეგობის ფაქტორები (ან გარემო, რომელიც არეგულირებს მოსახლეობის ზრდას).

მოსახლეობის ზომა მთავრდება გარემოს მიერ დაშვებული მაქსიმალური რიცხვითი მნიშვნელობის მიღწევით, ე.წ. შეზღუდვის უნარი, ასევე მოუწოდა დატვირთვის მოცულობა.

მრუდი (ა) წარმოადგენს სახეობების ბიოტურ პოტენციალს; მრუდი (ბ) წარმოადგენს მოსახლეობის სტანდარტულ ზრდას; (გ) საშუალო შეზღუდვის შესაძლებლობები. ტერიტორია (ა) და (ბ) შორის არის გარემოსდაცვითი წინააღმდეგობა.